top of page

APS is een Micro Electro Therapie (MET) die de lichaamseigen zenuwimpuls, de actiepotentiaal, nabootst. De actiepotentiaal is een belangrijk signaal waarvan vele lichaamseigen processen direct of indirect afhankelijk zijn. 
Met name het zenuwstelsel maakt uitvoerig gebruik van actiepotentialen.
Ook andere delen van het lichaam, zoals spier- of kliercellen, gebruiken de actiepotentiaal om informatie uit te wisselen.

APS Therapie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Door het stimuleren van weefsel met behulp van APS wordt onder andere de AdenosineTriFosfaat (ATP) productie verhoogd:
5 tot 8x meer dan normaal! Deze stof fungeert als energiedrager binnen het lichaam.
Bij splitsing van ATP in AdenosineDiFosfaat (ADP) + fosfaat komt energie vrij. Deze energie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor synthese van organische moleculen of transport van stoffen door het celmembraan. ADP kan gesplitst worden in AMP+P waarbij ook weer energie vrij komt.
Later in het proces kunnen AMP en ADP worden omgezet in ATP waarna ze opnieuw dienen als energiedrager.


 ATP is de levensmolecule

 De mens kan niet leven zonder ATP! 

 

 

Aangetoonde effecten van APS therapie
- Aanmaak van natuurlijke pijnstillers 
- Versterking van het immuunsysteem 
- Bevordering van het energievermogen 
- Toename plaatselijke doorbloeding 
- Versnelde wondgenezing en regeneratie van cellen en botten 
- Toename van de beweeglijkheid 
- Beter slapen 
- Verbetering van de stemming 
- Optimalisatie van het functioneren van het lichaam 
- Verbetering van de communicatie tussen de cellen 
- Vermindering van medicijngebruik 
- Afvoer van afvalstoffen
- ATP gehalte in het bloed neemt toe met 400%

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

1. Dit is de situatie voor behandeling. Er is duidelijk op deze thermofoto te zien dat er hotspots zijn. Deze hotspots zijn de plaatsen waar de ontsteking zit en dus ook de pijn.

2. In deze situatie zijn de electroden aangebracht en wordt de behandeling uitgevoerd.

3. Dit is 5 minuten na de behandeling. We zien een duidelijke vermindering van de hotspot.
En tevens zien we een verplaatsing in de richting van het lichaam.

4. Dit is 10 minuten na de behandeling. Er is duidelijk te zien dat de hotspots nagenoeg
verdwenen zijn en dat het lichaam de probleemstoffen afgevoerd heeft.


Gedurende een intake gesprek worden er enkele vragen gesteld over uw medisch verleden. Deze gegevens worden discreet behandelt. Aansluitend zal de therapeut een behandelplan opstellen en deze met u doornemen. Niet alleen het probleemgebied wordt behandeld, maar tevens bepaalde plaatsen om het centraal zenuwsysteem en het immuunsysteem te versterken. De behandelpads worden direct op de huid aangebracht voor een gericht resultaat. Soms is het nodig een andere vorm van APS-therapie toe te passen, dit zou kunnen zijn een onderwaterbehandeling van het pijnlijke lichaamsdeel of een behandeling met oorclips voor mensen met een burn-out, depressie en slaapproblemen. Tevens is er de mogelijkheid tot het  gebruik van een applicator, waarmee grote gebieden zoals je schouders of rug kunnen worden gemasseerd.


Er zijn enkele lichamelijke contra-dicaties waarbij APS-therapie beter niet toegepast word.

Deze zijn:
- Elektrische implantaten (pacemaker, enz) 
- Epilepsie 
- Kanker 
- Zwanger|
- (Recentelijke) hersen- of hartinfarct of acute trombose
- Kinderen beneden de leeftijd waarop zij kunnen aangeven wat zij voelen (10jaar)

Verder zijn er enkele medicijnen waardoor de werking van APS belemmerd
of zelfs verhindert word. Zware pijnstillers, zoals Tramadol en andere Opiaten,
bezetten de receptoren van de zenuwcellen waardoor het signaal niet door-
gegeven kan worden. Hierdoor kan APS zijn werk niet meer doen. U zou in
zo’n geval, in overleg met uw huidarts, over kunnen stappen op NSAID’s. Deze
ontstekingsremmende geneesmiddelen hebben vaak ook een koortsremmende
en pijnstillende werking, maar belemmeren de werking APS beduidend minder.

Als er tijdens het intakegesprek geen belemmerende factoren zijn vastgesteld kan de APS-therapie

gestart worden. Een afspraak voor alleen een intakegesprek moet u rekening houden op ongeveer 20 minuten. Een volledig consult duurt 60 minuten.

 

Lichaamsreacties

Het lichaam reageert op de APS-therapie door belangrijke stoffen aan te maken die voor herstel onontbeerlijk zijn. Sommige stoffen hebben meerdere behandelingen nodig om in aanzienlijke hoeveelheid geproduceerd te zijn.
Hieronder is een lijst van de belangrijkste stoffen en vanaf welke behandeling deze aanzienlijk vermeerdert zijn.

                     

       

ATP:
Vanaf de allereerste behandeling komt ATP vrij. APS therapie zorgt voor een verhoging van het ATP gehalte in het bloed tot 500-800% van het normale niveau. ATP voorziet het lichaam van de benodigde energie voor bv eiwitsynthese, celherstel, uitwisseling van moleculen enz.

Melatonine:
Na de tweede behandeling wordt al een verhoging van het Melatonine gehalte gemeten. Melatonine heeft een rustgevende werking en heeft zodoende een positieve invloed op stress en slapeloosheid. Ook heeft Melatonine een bloedverdunnend effect, wat de lokale doorbloeding ten goede komt.

Leucine-Enkefaline:
Na vier behandelingen wordt ook een verhoging van deze stof gemeten. Dit is een ontstekingsremmer. Heeft dus een positief effect op ontstekingen. Het zorgt voor een lichte verhoging van de hartslag en verwijding van bloedvaten, die ook weer de lokale doorbloeding stimuleert.

ß-Endorfine:
Na vijf behandelingen wordt een verhoging van ß-endorfine gemeten. Dit zorgt ervoor dat u zich beter gaat voelen.

Serotonine:
Na 6 behandelingen is het serotonine gehalte genormaliseerd. Serotonine is belangrijk voor de stemming, slaap en eetritme, temperatuurregulatie, bloedsomloop en nog veel meer.

Cortisol:
Na 6 behandelingen is het Cortisol gehalte genormaliseerd. Cortisol speelt een rol bij het slaapritme en je afweersysteem. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd omdat het bij stress extra aangemaakt wordt.

T-Lymfocyten:
Aps behandelingen activeren de T-lymfocyten, wat het immuunsysteem versterkt, en zodoende ontstekingsremmend werkt.

 

actiept.jpg
acte[t2.jpg
pijn knie.jpg
bottom of page